Privacy policy

Deze privacy policy ziet toe op de wijze waarop SWS Agency en haar gelieerde ondernemingen de informatie van gebruikers (individueel: “gebruiker”, gezamenlijk: “gebruikers”) van de website en de specifieke door SWS Agency beheerde concepten- en evenementenwebsites (gezamenlijk “sites”), verzamelt, gebruikt, bewaart en onthult. De sites zijn aldus onder meer:

www.teamsowieso.nl
www.sws-agency.nl
www.inama.nl

Deze privacy policy is van toepassing op de sites en alle door SWS Agency aangeboden producten en diensten. SWS Agency is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de sites, overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens (“wbp”).

Persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van gebruikers verzamelen, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – wanneer gebruiker een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult. Afhankelijk van het geval, kunnen gebruikers worden gevraagd naar hun naam, e- mailadres, woonplaats, postadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Deze informatie wordt gebruikt voor ticketafhandeling en betalingsverwerking, voor communicatie over het evenement en aanverwante merchandising, klantenservice, evenementen statistiek en het beheren van toegang tot een evenement. Daarnaast kan informatie worden gevraagd en gebruikt ten behoeve van een promotie, enquête, wedstrijd of ander siteonderdeel.
Nieuwsbrieven
Indien gebruiker besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of service- informatie of informatie over aanstaande evenementen of evenement gerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonifieerd zijn aan de hand van uw aankopen en websitenavigatie in het verleden. Voor het geval dat gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft SWS Agency onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.
Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de ticketafhandeling en gedurende een aanvullende termijn van twee jaar na de transactie, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft. Informatie over aankopen in het verleden om de nieuwsbrief te personifiëren, zullen gedurende twee jaar na elke transactie bewaard worden.

Cookies en vergelijkbare technieken
Naast het bovenstaande kan SWS Agency cookies of vergelijkbare technieken (hierna “cookies”) gebruiken wanneer een gebruiker interactie heeft met een site. Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik daarvan voor de andere sites (inclusief de daaraan gerelateerde evenementadvertenties en nieuwsbrieven). De sites kunnen de volgende cookies gebruiken:
A – functionele cookies
Deze cookies kunnen uw browsernaam, computertype en technische informatie over uw verbindingswijze met onze site, zoals het besturingssysteem, de gebruikte internetproviders en andere vergelijkbare informatie bewaren. Deze informatie wordt gebruikt om navigatie en gebruik van de site technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen functionele cookies desgevraagd gebruikt worden voor het bewaren van persoonlijke instellingen, zoals taal of het onthouden van uw bestelinformatie voor volgende bezoeken.
B – analyse cookies

Onze site maakt ook gebruik van analyse cookies geplaatst door google analytics om het aantal bezoeken en de onderdelen van de site die onder gebruikers het meest populair zijn te meten. Deze informatie wordt gebruikt om verzamelde en statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de sites en om de inhoud van de sites te verbeteren voor een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring. Voorts gebruiken onze sites analyse cookies om te meten hoe u onze site(s) gevonden heeft, om de effectiviteit te kunnen
meten van e-mailcampagnes of adwords op andere sites. De analyse cookies bevatten geen link naar persoonsgegevens die wij bewaren van gebruikers, zoals hierboven beschreven. SWS Agency volgt de handleiding voor privacyvriendelijk gebruik van google analytics, uitgegeven door het college bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat SWS Agency een bewerkingsovereenkomst heeft gesloten, die google analytics verplicht om gegevens uitsluitend te gebruiken voor de bovenstaande
analytische doeleinden.

Bovendien is Google verplicht om de laatste 3 cijfers van uw ip-adres te verwijderen en de gegevens gescheiden van zijn andere diensten te gebruiken. Bovendien wordt u erop gewezen, dat onze ticket afhandelingspartner Eventix analyse cookies kan gebruiken via cookies van google analytics wanneer u het Eventix proces doorloopt om tickets te bestellen. Dit frame wordt onafhankelijk van de site(s) beheerd en over het plaatsen van analyse cookies hebben wij geen zeggenschap. Voor wat betreft het gebruik van deze cookies door Eventix wordt u verwezen naar de privacy policy van Eventix.

C – advertentiecookies via facebook en de sites van derden

Verder gebruiken onze site(s) cookies om gepersonifieerde nieuws feeds en advertenties
te tonen als u facebook of andere sites van derden bezoekt. Indien u ons hiervoor geen
toestemming verleent, zullen wij cookies niet voor dit doel gebruiken. Advertenties van
SWS Agency kunnen dan nog wel op andere sites en in uw sociale media nieuws feeds
verschijnen, maar zij zullen door onze serviceproviders of door ons niet gepersonifieerd
zijn.

D – sociale media cookies
U kunt onderdelen van onze site(s) delen op sociale media, zoals twitter, facebook en instagram. Deze sociale media gebruiken cookies zodat u dat kunt doen. U wordt verwezen naar de privacy verklaringen van de relevante sociale media voor informatie over hun gebruik van deze cookies.
Bewaartermijnen

Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen voor cookies:
• functionele cookies: per bezoek;
• analyse cookies: drie maanden;
• advertentie cookies: 365 dagen en facebook 365 dagen.

Hoe wij uw informatie beschermen
Voor het verzamelen, bewaren en verwerken van gegevens maken wij gebruik van geschikte procedures en veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking en/of vernietiging van uw op onze site(s) bewaarde persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en data.
Wij gebruiken de volgende veiligheidsmaatregelen:

• intern veiligheidsbeleid dat is ingevoerd
• beveiligde kantoorruimte
• veilige opslag van bestanden
• toegangsbescherming door wachtwoorden/pincodes
• bescherming door sleutels of passen

Tickets gekocht via Eventix
Indien u tickets op de site(s) bestelt, gebeurt dit via het doorlopen van een Eventix proces, geïntegreerd in onze site danwel via de Eventix website, en beheerd door Eventix. Voor elk specifiek SWS evenement wordt uw ticket-aankoopinformatie namens ons verzameld en bewaard door Eventix en alleen Eventix is bevoegd om uw gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, overeenkomstig onze instructies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Eventix. Bovendien wordt u erop gewezen dat Eventix, indien u het Eventix proces doorloopt, analyse cookies kan gebruiken via de cookies van google analytics. Deze cookies worden, onafhankelijk van SWS , door Eventix geplaatst en wij hebben daarover geen zeggenschap. Het gebruik van deze cookies wordt niet beïnvloed door uw (intrekking van) toestemming voor analyse cookies die namens SWS Agency worden gebruikt.
Intrekken van toestemming
U heeft te allen tijde het recht om ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere direct marketingdoeleinden te beëindigen. U kunt dit doen door op de uitschrijvingsoptie onderaan elke nieuwsbrief te klikken.
Doorgeven van uw persoonlijke informatie
Wij zullen de persoonsgegevens van gebruiker(s) niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen. Algemene verzamelde demografische informatie, niet gekoppeld aan persoonsgegevens betreffende bezoekers en gebruikers, kunnen wij voor de hierboven beschreven doeleinden doorgeven aan onze zakelijke partners, gelieerde ondernemingen en adverteerders. Wij kunnen derde serviceproviders inschakelen om ons te helpen bij het voeren van onze bedrijfsactiviteiten en het beheren van de site(s) of namens ons administreren van activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.
Wijziging van dit privacy beleid

SWS Agency is te allen tijde bevoegd om dit privacy beleid te herzien. Als wij dat doen,
zullen wij de herzieningsdatum onderaan deze pagina wijzigen. Wij raden gebruikers aan
om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven over
de wijze waarop wij helpen om de door ons verzamelde persoonlijke informatie te
beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit
privacy beleid regelmatig te bekijken zodat u zich bewust bent van aanpassingen.

Acceptatie van deze voorwaarden door gebruik van deze site geeft u te kennen dat u dit
beleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit beleid dient u geen gebruik te maken

van onze site. Uw verdere gebruik van de site na de bekendmaking van wijzigingen op dit
beleid wordt aangemerkt als uw acceptatie van die wijzigingen.
Indien u vragen heeft over onze privacy policy, de inhoud van deze site of uw activiteiten
op deze site, kunt u contact met ons opnemen op.

Update: Leiden, 20 maart 2019